top of page

לסלוח לעצמי


יום כיפור

זה הזמן לבקש סליחה גם מעצמנו! סליחה על כך שפעלנו מתוך חוסר / צורך / הרגלים / חובה / שליליות / מה יגידו עליי / אובססיה / ריצוי / בריחה ... ושפעלנו מתוך אזור הנוחות שלנו.

זה הזמן לשנות את דפוסי החשיבה וההתנהגות, לבחור את הדרך הנכונה שלנו מתוך חופש פנימי, מתוך שפע האפשרויות שיש לנו , לחיות בשקט פנימי, להיות שותפים לבריאת המציאות שלנו!

תהיו טובים לעצמכם. תסלחו לעצמכם. תאפשרו לעצמכם את הזכות שניתנה לכם לבחור את חייכם. לבחור בכם!

גמר חתימה טובה סמדר ברעוז - מטפלת רגשית

נושאים חשובים
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
    bottom of page