top of page

הגדרות רגשיות לשנת 2018 - מטופלות


הגדרות רגשיות לשנת 2018

***מטופלות

מה: אני נותנת אבחון, כלים מיקוד וטיפול דרך מפת לידה אישית. המפגשים יאירו ויעצימו את מערכת היחסים הרגשית שלהן , יהוו צמיחה לרגשות, טיפול בחסכים, מילוי צרכים, עצמאות רגשית והעצמה ללא תלות !!! יתנו שקט פנימי, עצמאות, בטחון, קבלת העצמי, אפשרויות, הגדרות,העצמה רגשית, דיוק, אושר. דרך הטיפולים אדייק גם את עצמי, אתקלף, אתפתח, ואפנים את השיעורים שלי במדויק. מי: נשים בין הגילאים 21-60 נשים שמרגישות שמגיע להן יותר ורק טוב! שנמצאות בצומת דרכים בכל תחומי החיים. שמחפשות צמיחה והעצמה. שמחפשות שקט פנימי מתי: החל מיום שני ה 1.1.2018! 5 ימים בכל שבוע, 6 שעות ביום ימים: שני , שלישי, חמישי, שעות: 9:00 עד 12:00 , 17:00 עד 20:00

רביעי 17:00 עד 20:00 שישי: 9:00 עד 13:30

מספר מטופלות שהגדרתי במדויק בכל שבוע משך הטיפול שעה ורבע בדיוק. מספר טיפולים בין 10 עד 14 מפגשים לכל מטופלת.

מדוע: בהמשך להוצאת האנרגיה, העצמה והצמיחה של הנשים בטיפולי במשך כל שבוע, אני דורשת מהיקום להשיב לי בעקבות הנתינה והענקה האנרגטית שלי את ההגדרות המדויקות שלי להכנסה חודשית.

מקום טיפולים: קליניקה - רוטשילד 79 פ"ת בית – מרכז פ"ת סמדר בר עוז - מטפלת רגשית 052-2236796

נושאים חשובים
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
    bottom of page