top of page

אין דבר שלם יותר מאדם פגום!

 

לכל אחד יש חסרונות, וכל חסרון יכול גם להפוך למעלה גדולה, אם יודעים לתקן אותו ולהתאים אותו לייעוד שלשמו באנו לעולם הזה • זה מה שעשתה הסבתא הסינית עם הדלי הסדוק.

אגדה סינית מספרת על אישה קשישה שהייתה שואבת מים מהבאר ונושאת אותם בתוך דליים התלויים בשני צדי מוט.

לאחד הדליים היה סדק. ואילו השני, היה שלם והגיע תמיד מלא ליעדו אחרי דרך ארוכה מן המעיין לבית.

הדלי הסדוק היה מגיע מלא רק בחציו...

במשך שנים הביאה האישה מידי יום ביומו דלי מים וחצי לביתה. הדלי השלם היה גאה בעצמו ובהישגיו על שהצליח להגיע כשהוא מלא, לעומתו, הדלי הסדוק התבייש במומו והיה אומלל כיון שלא הצליח להשלים את ייעודו.

פנה הדלי השבור לאישה ואמר לה, "אני מצטער שהסדק שבי גורם למים לדלוף, אולי כדאי שתקני דלי חדש או לכל הפחות תתקני אותי".

חייכה הזקנה ואמרה, "האם שמת לב שיש פרחים בצד אחד של השביל ואילו בצד שני לא צומח כלום?!

"הפגם שבך ידוע לי מאז ומתמיד, לכן שתלתי פרחים בצד שבו אני נושאת אותך ובכל יום שאנו צועדים הביתה, אתה משקה את הפרחים...".

לכל אחד מאתנו יש איזשהו סדק, לכל אחד יש את החסרונות המיוחדים לו.

נראה שהחברה האנושית יצרה הגדרות מאד ברורות ומקובעות לגבי האדם השלם, ומי שלא מתאים להגדרות הללו נחשב לפגום במקרה הטוב, או שאינו נחשב כלל במקרה הפחות טוב.

 

אז מי הוא בעצם האדם השלם?

דוגמא, אדם שמכיר בעצמו ויודע שכל דבר קטן מכעיס אותו, ומחליט לעבוד ולתקן את מידת הכעס שלו, ולהשתלט על עצמו. משיג תהליך של צמיחה אדירה, שגורמת לסיפוק ועושה אותו למושלם!


נבראנו עם מגרעותינו כחלק מהשלמות שלנו!! כדי שנצמח ונהיה טובים יותר. 

bottom of page